Клуб "Любознайко" - "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

  • 01-03
  • 2020

Клуб "Любознайко" - "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

Първи клас представят Клуб "Любознайко" по проект "Образование за утрешния ден"

С ръководител: Росица Тодорова и със съдействието на Валентина Юрукова. 

https://read.bookcreator.com/L13alwJL42cGrfBnS202jgiot703/kg9-8KuJQiuv-HarwtI92g

https://read.bookcreator.com/L13alwJL42cGrfBnS202jgiot703/kg9-8KuJQiuv-HarwtI92g?fbclid=IwAR2_un-sZhDksBcyAhVLPqAiGzCHKViHWa5jGmPFsAvaD5VfaN7k5yDMZIY