Съобщение

  • 27-01
  • 2021

Съобщение

❗❗❗ Уважаеми родители,

На основание Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че считано от 04.02.21 г. (четвъртък) се възобновяват присъствените учебни занятия за СЕДМИ клас.

Присъственото обучение ще се осъществява по предложения в заповедта график, а именно:

- от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас

- от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.  – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас

- от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас

❗❗❗Първият учебен срок приключва на 02.02.2021 г. (вторник)

03.02.21 г. (сряда) – междусрочна ваканция

Начало на втори учебен срок 04.02.2021 г. (четвъртък)

Прилагаме за сведение гореспоменатата заповед.