Свободни места за учебна 2021/2022 година

115. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” обявява следните свободни места за предстоящата учебна година

КласБрой свободни места
1. клас10
2. клас0
3. клас6
4. клас4
5. клас4
6. клас6
7. клас10