Проекти Столична Община

С проектните дейности целим да създадем у учениците трайни навици за спорт на открито в свободното време, извеждането им от затворените и прашни пространства и  формиране у младото поколение на отговорно отношение към личното здраве. Също така с помощта на груповите дейности и спортни игри се наемаме да приучим децата на разбирателство, екипна работа и сплотеност. Местоположението на училището, както и местожителството на учениците, обучаващи се в 115. ОУ, са изключително благоприятни за осъществяване на гореспоменатите дейности, тъй като район Кремиковци се намира в непосредствена близост до планина и на територията си има около 50 паметника на културата с национално и регионално значение.

Заповядайте на нашите игри!