Учители

Ръководство:

Цветелина Боянкина – Директор.

1 клас:

Росица Тодорова – класен ръководител.

Валентина Юрукова – учител ЦДО.

2 клас:

Александра Карадех – класен ръководител.

Боряна Янкова – учител ЦДО.

3 клас:

Полина Радева – класен ръководител.

Соня Гарчева – учител ЦДО

4 Клас:

Десислава Младенова – класен ръководител.

5 Клас:

Иван Боянов – Класен ръководител. Учител по История и цивилизации, География и Икономика

Десислава Стоянова – Учител ЦДО,

6 Клас:

Ваня Георгиева – класен ръководител. Учител Английски език

Ангела Петрова – учител ЦДО

7 клас:

Десислава Стоянова – класен ръководител. Учител Компютърно моделиране, Компютърно моделиране и информационни технологии

Вангелия Иванова – Учител Български език и литература

Михаела Стоянова – Учител по математика и физика

Александър Цоканов – Учител по Физическо възпитание и спорт.

Красимира Денева – Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.