Учители

Ръководство:

Мариета Божилова – Директор

1 клас:

Десислава Младенова – класен ръководител

Весела Кискинова – учител ЦДО

2 клас:

Росица Тодорова – класен ръководител

Валентина Юрукова – учител ЦДО

3 Клас:

Румяна Златкова – класен ръководител

4 клас:

Йорданка Попова – класен ръководител

Полина Радева – учител ЦДО

5 клас:

Цвтелина Боянкина – класен ръководител. Учител по български език и литератула;

Десислаа Стоянова – учител ЦДО. Учител по информационни технологии

6 Клас:

Ваня Георгиева – Класен ръководител. Учител по английски език.

7 Клас:

Михаела Стоянова – Класен ръководител. Учител по математика, физика и астрономия и човека и природата.

Иван Боянов – учител по История и Цивилизация и География и Икономика;

Александър Цоканов – Учител по Физическо възпитание и спорт;

Красимира Денева – Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.