Ръководство:

Мариета Божилова – Директор.

1 клас:

Йорданка Попова – класен ръководител.

Полина Радева – учител ЦДО.

2 клас:

Десислава Младенова – класен ръководител.

Весела Кискинова – учител ЦДО.

3 клас:

Росица Тодорова – класен ръководител.

Валентина Юрукова – учител ЦДО.

4 Клас:

Румяна Златкова – класен ръководител.

Костадинка Тодорова – учител ЦДО.

5 Клас:

Десислава Стоянова – класен ръководител. Учител ЦДО и Информационни технологии.

6 клас:

Цвтелина Боянкина – класен ръководител. Учител по български език и литератула.

Иван Боянов – учител по История и Цивилизация и География и Икономика.

7 Клас:

Ваня Георгиева – Класен ръководител. Учител по английски език.

Михаела Стоянова – Класен ръководител. Учител по математика, физика и астрономия и човека и природата.

Александър Цоканов – Учител по Физическо възпитание и спорт.

Красимира Денева – Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.