Учители

Ръководство:

Михаела Стоянова – Директор.

1 клас:

Костадинка Тодорова – класен ръководител.

Валентина Юрукова – учител ЦДО.

2 клас:

Полина Радева – класен ръководител.

Соня Гарчева – учител ЦДО.

3 клас:

Десислава Младенова – класен ръководител.

4 Клас:

Росица Тодорова – класен ръководител.

5 Клас:

Ваня Георгиева – Класен ръководител. Учител по английски език.

Десислава Карамфилова – Учител ЦДО

6 Клас:

Десислава Стоянова – класен ръководител. Учител ЦДО и Информационни технологии.

7 клас:

Цвтелина Боянкина – класен ръководител. Учител по български език и литератула.

Иван Боянов – учител по История и Цивилизация и География и Икономика.

Александър Цоканов – Учител по Физическо възпитание и спорт.

Красимира Денева – Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.