Прием

Заявлението може да бъде изпратено по електронен път на oy115@abv.bg

Уважаеми родители и ученици,

Училищен план – прием за 2022/2023 учебна година. Дата за кандидатстване от 26.04.2022 до – 27.05.2022

 • 1 общообразователни паралелки – 22 ученици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Висококвалифициран преподавателски екип. 
 • Целодневна организация на учебния процес.
 • Самостоятелен физкултурен салон.
 • Богат библиотечен фонд.
 • Стол и бюфет – безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”.
 • Разнообразни занимания по интереси.
 • Уча.се – е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 7. клас.
 • Иновации – часовете на учениците в начален етап са иновативни и забавни. Усвояват с лекота знания и умения по различните предмети.
 • Електронен дневник – дигитална платформа СИЕЛА
 • Работа по проекти, финансирани от Национални програми
з-д-училищен-план-прием-1-клас

График-за-дейностите-по-прием-в-1-клас