Прием

Прием

Заявлението може да бъде изпратено по електронен път на oy115@abv.bg

Уважаеми родители и ученици,

Училищен план – прием за 2021/2022 учебна година

 • 1 общообразователни паралелки – 24 ученици

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Висококвалифициран преподавателски екип. 
 • Целодневна организация на учебния процес.
 • Самостоятелен физкултурен салон.
 • Богат библиотечен фонд.
 • Стол и бюфет – безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”.
 • Разнообразни занимания по интереси.
 • Уча.се – е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 7. клас.
 • Иновации – часовете на учениците в начален етап са иновативни и забавни. Усвояват с лекота знания и умения по различните предмети.
 • Електронен дневник – дигитална платформа СИЕЛА
 • Работа по проекти, финансирани от Национални програми
Система-за-централизирано-класиране-за-прием-на-ученици-в-първи-клас-в-общинските-училища-на-територията-на-Стол2174

График-на-дейностите-за-прием-на-ученици-в-първи-клас-за-учебната-2021-2021г.2175

з-д-утвърж.-училищния-план-прием-1кл2173