Обществен съвет

Членове на обществения съвет към 115. ОУ за периода 2019/2021:

  1. Диана Бонева
  2. Светослава Иванова
  3. Станислав Димитров
  4. Стела Стоименова
  5. Малина Варадинова
  6. Диана Ангелова