Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Грижата за природата е в нашите ръце! Днес нашите третокласници със своя класен ръководител г-жа Румяна Златкова изработиха хранилки за птици и ги поставиха на ключови места в двора на училището. Доброто отношение към животните и загрижеността към природата се формират още в детска възраст. Нека грижата бъде споделена! “Природата! Тя е перфектна и винаги създава нови неща. Тя е […]

СПОРТЪТ СПЛОТЯВА

СПОРТЪТ СПЛОТЯВА

С проектните дейности целим да създадем у учениците трайни навици за спорт на открито в свободното време, извеждането им от затворените и прашни пространства и  формиране у младото поколение на отговорно отношение към личното здраве. Също така с помощта на груповите дейности и спортни игри се наемаме да приучим децата на разбирателство, екипна работа и сплотеност. Местоположението на училището, както и […]