Преминаване на он-лайн форма на обучение

Преминаване на он-лайн форма на обучение

Срокът за обучение в он-лайн среда на учениците се удължава до 02.04.2021 година. Заради обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на корона вирус от 16.03.2020 г. и стартиращото дистанционно обучение на учениците от 12 март 2021 година. Учениците не са във ваканция и имат задължения и отговорности. Родителите са длъжни да оказват контрол и подкрепа. Препоръки: Следете постоянно информацията, […]