Преминаване към он-лайн обучение

❗❗❗Уважаеми родители,На основание Заповед РД-01-21/21.01.22 г., издадена от СРЗИ, Ви уведомяваме, че считано от 24.01. (понеделник) в обучение от разстояние в електронна слреда (ОРЕС) преминават класовете ПЕТИ и ШЕСТИ.Начален етап, както и седми клас продължават своето обучение ПРИСЪСТВЕНО.❗❗❗В периода 31.01.-06.02. учениците ще бъдат в междусрочна … Continue readingПреминаване към он-лайн обучение

Преминаване на он-лайн форма на обучение

Срокът за обучение в он-лайн среда на учениците се удължава до 02.04.2021 година. Заради обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на корона вирус от 16.03.2020 г. и стартиращото дистанционно обучение на учениците от 12 март 2021 година. Учениците не са във ваканция и имат … Continue readingПреминаване на он-лайн форма на обучение